top of page

Evenementen

Beveiliging is niet meer weg te denken, zeker bij grote evenementen draagt het direct bij aan de algemene sfeer en beleving van uw evenement. Wij beseffen ons dat als geen ander. Onze professionele uitstraling, onze discrete manier van handelen, onze opvallende en onopvallende aanwezigheid, dragen bij aan het succes van uw evenement. U ziet dit terug aan de glimlach van uw bezoekers en het tevreden gevoel van uw organisatie.

Voorbereiding op uw evenement
​U bent voornemens een evenement te organiseren en u wilt de kans op onregelmatigheden minimaliseren. U geeft uw bezoekers graag het gevoel, dat ze op een veilige manier kunnen genieten van datgene waar u zo uw best voor heeft gedaan. Hoe eerder we betrokken worden in de voorbereidingen van uw evenement, hoe meer we voor u kunnen betekenen. Het komt regelmatig voor dat later in het traject, allerlei plannen moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat geen (of niet voldoende) rekening is gehouden met de diverse veiligheidsmaatregelen die u als organisatie in acht moet nemen, al dan niet op last van de gemeente, brandweer en/of de politie. Wij adviseren u graag met bijvoorbeeld de inrichting van uw evenemententerrein, de inrichting van een calamiteiten- en omleidingsroute en het maken van een veiligheidsplan of een beveiligingsplan. Verder onderhouden wij voor u de contacten met de gemeente, de hulpdiensten en gaan we met u mee naar benodigde besprekingen.

Complete ontzorging
Naast het leveren van standaard beveiligingsdiensten, hebben wij ook een aantal belangrijke veiligheidspartners gecontracteerd. Deze kunnen (zowel u als ons) ondersteunen, als het gaat om een veilig verloop van uw evenement, afhankelijk van het benodigde discipline. Denkt u hierbij aan medische dienstverlening, brandwachten, reddingsbrigade en aan verkeer- en parkeerbeheer. Deze samenwerkingsvormen hebben een absolute meerwaarde. Allereerst omdat wij goed hebben uitgezocht welke partners bij ons passen (wat erg belangrijk is, omdat in de operatie we nauw met deze partners moeten samenwerken). Daarnaast geeft het u een goed gevoel, zeker te weten dat u met professionals te maken heeft. Wij hebben veel tijd geïnvesteerd in het selecteren van deze partners. Tot slot hoef u niet voor elke dienst een aparte leverancier te zoeken, u regelt alles onder één dak met ons, waardoor wij u compleet kunnen ontzorgen.  

Veiligheidsinspectie
​De dag voorafgaand aan het evenement, verrichten wij een veiligheidsinspectie. Deze veiligheidsinspectie zorgt ervoor dat u op de hoogte wordt gebracht van de actuele veiligheidssituatie en de daarbij behorende maatregelen. Mochten deze onvoldoende zijn, dan heeft u nog tijd om aanpassingen te verrichten. Op de dag van het evenement verrichten wij deze veiligheidsinspectie opnieuw en informeren wij u over onze bevindingen. Hierdoor proberen we aan de ene kant te zorgen voor een optimale veiligheid en aan de andere kant voorkomen we dat u voor verrassingen komt te staan, als er een overheidsinstantie komt controleren.

Tijdens uw evenement
​Wij zullen voor u de volledige beveiliging (zoals die vooraf door ons is geadviseerd en besproken) verzorgen. We dragen zorg voor een snelle doorstroom bij de ingang en voor een passende en veilige visitatie. Op verschillende statische posities houden onze beveiligingsbeambten toezicht op het ordelijk verloop van uw evenement en bij onregelmatigheden zullen onze interventieteams snel ter plaatse gaan om de situatie te beoordelen en onder controle te brengen. Beveiliging is iets heel persoonlijks, dus bespreken we tijdens de voorbereidingen op welke wijze we uw evenement zullen beveiligingen. Dit is afhankelijk van diverse factoren, zoals uw organisatie, uw bezoekers, de omgeving, enzovoorts. Wij beschikken over alle mogelijke vormen van beveiliging om uw evenement veilig te laten verlopen. Hierbij kunt u denken aan beveiliging met honden, een mobiele centrale post, communicatie en cameratoezicht.

Na afloop van uw evenement
​Onze dienstverlening stopt niet zodra de laatste bezoekers uw evenement hebben verlaten. Zo lopen wij na afloop van het evenement een complete controleronde, waarin we alle ruimtes (zoals toiletten) controleren op achtergebleven bezoekers. Tevens zorgen wij voor een controle van de omgeving, zodat uw medewerkers veilig naar huis kunnen. In het natraject verzorgen wij een uitgebreide rapportage van de bijzonderheden en indien gewenst organiseren wij een evaluatie met de belanghebbenden.

Cameratoezicht

Wij beveiligen uw evenement eventueel ook met behulp van cameratoezicht. Wij adviseren en bepalen samen met u, waar wij camera's plaatsen. Deze Full HD camera's bieden onze centralisten de mogelijkheid om tot in detail in te zoomen en 360 graden rond te draaien. Hierdoor kunnen we ongeregeldheden sneller waarnemen en daardoor ook sneller oplossen. De camerabeelden kijken wij uit in onze mobiele camerawagen, ofwel de MCP (Mobiele Centrale Post). Deze speciale wagen, heeft vele voorzieningen. Zo kunnen we in deze wagen ook overleg plegen met u of met de hulpdiensten. Daarnaast wordt ook de gehele communicatie vanuit deze wagen verzorgd. Wij vragen u om stroompunten beschikbaar te stellen en de rest wordt door ons geregeld. Uiteraard geven wij middels zogenaamde "signing" aan, dat uw evenement met behulp van cameratoezicht wordt beveiligd, zodat uw bezoekers vooraf op de hoogte worden gebracht.

 

Meer informatie?

Spreekt onze dienstverlening u aan en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, voor het maken van een afspraak. Wij inventariseren dan uw wensen en uw beveiligingsbehoefte, waarna wij een passend voorstel voor u maken. 

bottom of page