top of page

Direct hulp nodig?

Bel 040-2988985

Interventie

DSC_0520.JPG
DSC_0505.JPG
DSC_0461.JPG
DSC_0532.JPG
DSC_0447.JPG

Onregelmatigheden komen vrijwel altijd onverwachts en hebben vaak direct impact op de bedrijfsvoering. Denk aan calamiteiten zoals een alarmsysteem dat ineens niet meer werkt en niet direct gerepareerd kan worden of aan een personeelslid van een winkel dat plotseling ernstig wordt bedreigd. Een gewapende overval laat in de avond of een inbraak midden in de nacht. Allemaal situaties waarvan u hoopt dat ze nooit zullen voorvallen. Mocht er toch een calamiteit plaatsvinden, dan zijn wij in staat om in korte tijd een interventie team te sturen, om vervolgens samen met u maatregelen te nemen om de continuïteit van uw bedrijfsvoering zo goed mogelijk te waarborgen. 

Direct na een calamiteit
Op het moment dat er een calamiteit heeft plaatsgevonden (of dreigt  te gaan plaatsvinden), zijn angst en schrikreacties vaak de eerste emoties die vrijkomen. Het is dan erg lastig om snel en goed te handelen, iets wat wel heel belangrijk is. Vaak worden essentiële dingen vergeten of worden fouten gemaakt. Belangrijker nog, het eventuele gevaar is mogelijk nog niet geweken en medewerkers (en/of slachtoffers) moeten worden opgevangen. Een hele opgave. Zodra wij zo'n melding ontvangen, zijn we in staat om in korte tijd te beoordelen of we u kunnen helpen en zonodig sturen we direct een team aan. Wij zullen u in ieder geval adviseren en u bijstaan waar mogelijk. Ons doel is om u in ieder geval zo snel mogelijk ondersteuning te bieden en "brandjes te blussen". Daarna werken we aan een structurele oplossing van het probleem. 

Plan van aanpak
Als een opdrachtgever belt, kunnen we binnen enkele uren operationeel zijn op locatie. Direct na het eerste telefoontje gaat er een compleet proces in werking om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgever zo snel en goed mogelijk geholpen kan worden. Wij onderzoeken op welke wijze wij u het beste kunnen helpen en welke methode we hiervoor het beste kunnen gebruiken. We maken een plan van aanpak en gaan snel aan de slag, om eventueel daarna te evalueren en het plan bij te stellen. Afhankelijk van de situatie kunnen we een bepaalde periode adviseren om zichtbaar of onzichtbaar voorzieningen te treffen, sluitbegeleiding in te regelen of medewerkers specifiek te trainen. Ook kunnen wij faciliteren in tijdelijk cameratoezicht kan tot de mogelijkheden behoren. Elke situatie is natuurlijk anders en vraagt om een andere aanpak.

Interventie teams
Onze interventie teams zijn ervaren beveiligingsbeambten, volledig gediplomeerd en gespecialiseerd in dit soort opdrachten. Zij zullen na het in kaart brengen van de situatie, direct overgaan tot het wegnemen van gevaar en het risico op onregelmatigheden tot en een minimum beperken. Ook vangen zijn eventueel uw medewerkers op en geven zij directe adviezen om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsvoering niet verder in gevaar komt. Uiteraard ontvangt u van ons ook een rapportage en houden we buiten kantoortijden rechtstreeks contact met u, zodat u volledig op de hoogte bent van alle ontwikkelingen.

Terug naar de dagelijkse gang van zaken
Als onze werkzaamheden in volle gang zijn, trachten wij samen met onze opdrachtgevers ervoor te zorgen dat genomen maatregelen snel kunnen worden afgebouwd, het liefst binnen drie weken. Genomen beveiligingsmaatregelen zullen dus gefaseerd afgebouwd en geëvalueerd worden, maar zonodig snel weer bijgesteld worden. 

Meer informatie?

Spreekt onze dienstverlening u aan en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, zodra uw beveiligingsbehoefte ontstaat. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar! 

bottom of page