top of page
20190315 Logo Keurmerk Evenementenbeveil
flyer_keurmerken_nederlandse_veiligheids

Keurmerk Evenementenbeveiliging

FeDa Security Solutions in bezit van Keurmerk Evenementenbeveiliging

Beveiliging is een complex en veelomvattend vakgebied, waarbij primair de mensen de kwaliteit "maken". Mede daarom is het voor ons van essentieel belang, dat medewerk(st)ers van onze beveiligingsorganisatie goed zijn opgeleid, over de juiste kwaliteiten beschikken en integriteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel hebben staan.

 

Met het oog op de snelle ontwikkelingen in onze branche, de toenemende concurrentie en de steeds kritischere vragen en wensen vanuit de markt, is het van belang te laten zien dat FeDa Security Solutions en haar medewerk(st)ers ruim voldoen aan deze criteria én aan tal van wettelijke, financiële en sociale vereisten, die dit zeer zeker onderstrepen, Zodoende is het voor onze huidige én toekomstige opdrachtgevers direct duidelijk dat men met FeDa Security Solutions heeft gekozen voor een professionele en betrouwbare partner, waaraan zij hun beveiligingsbelangen met een gerust hart kunnen toevertrouwen. Een partner die staat voor kwaliteit en professionaliteit en tevens borg staat voor continue verbeterprocessen in haar organisatie. Om dit naar "buiten" nog duidelijker te benadrukken heeft de directie van FeDa Security Solutions besloten zich aan te melden voor certificatie van het Keurmerk Evenementen Beveiliging, met als gevolg dat wij inmiddels het Keurmerk Evenementenbeveiliging hebben behaald.

Een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche

Een bedrijf met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche wordt vaak (eens per jaar) stevig gecontroleerd. De controle doet de Nederlandse Veiligheidsbranche niet zelf. Dat doet een gespecialiseerde en onafhankelijke organisatie: een certificerende instelling met deskundige auditoren. Dit is nodig omdat het keurmerk belangrijke waarborgen en garanties symboliseren voor onze opdrachtgevers.

De certificatie instelling beslist of een bedrijf aan alle keurmerkeisen voldoet en kent het keurmerk toe.

Het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche besteedt veel aandacht aan wat een opdrachtgever belangrijk vindt. Jaarlijks wordt gekeken of een keurmerkhouder zich houdt aan de wet, financieel solide en betrouwbaar is en de landelijke cao naleeft. Dit zijn slechts een aantal waarborgen van het keurmerk. Lees de brochure om te zien waar het keurmerk nog meer voor staat.

In het Keurmerk 2017 staat meer dan ooit het goed functioneren van de beveiligingsorganisatie in de praktijk centraal. Het kijkt namelijk ook of een keurmerkhouder de dienstverlening levert die hij heeft beloofd en of een bedrijf een goede antenne heeft voor wat een opdrachtgever wil.  

Iedere keurmerkhouder ontvangt een keurmerkcertificaat. Op het keurmerkcertificaat verklaart de certificerende instelling dat zij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de door het keurmerkbedrijf verrichte werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende eisen uit het keurmerk.

bottom of page