top of page

Onze klanten

Veel bedrijven publiceren op websites de klanten waar zij tot wederzijds genoegen mee hebben mogen samenwerken. Om veiligheidsredenen kunnen en willen we onze klanten niet  zomaar kenbaar maken, omdat we daarmee hen vertrouwelijke karakter in gevaar kunnen brengen. Klanten die toch op onze website genoemd worden hebben hiervoor bewust gekozen en hebben toestemming gegeven voor publicatie. Verder staat het onze klanten vrij om zelf een referentie op onze website achter te laten. Wij ontwikkelen daar momenteel een mogelijkheid voor.

bottom of page