top of page

Beveiligers vrijgesteld van de anderhalvemeter-regel


Het kabinet heeft besloten dat ook particuliere beveiligers zich

(als dat nodig is), niet hoeven te houden aan de 1,5 meter-regel.

Op aandringen van de Nederlandse Veiligheidsbranche en van verschillende fracties in de Tweede Kamer worden particuliere beveiligers wat dit betreft gelijkgesteld aan bijvoorbeeld zorgverleners en politiemensen.


Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, is blij met dit besluit. “Het is een erkenning van de belangrijke publieke functie die onze beveiligers vervullen. Net als andere hulpverleners kunnen ze in hun werk niet altijd de gevraagde 1,5 meter afstand in acht nemen. Dat het kabinet dit onderkent, getuigt van realiteitszin en is terecht.” Het kabinet heeft de Tweede Kamer laten weten dat het wetsvoorstel Tijdelijke Maatregelen COVID-19 wordt aangepast. Net als politie, brandweer en zorg, vormen ook beveiligers van een erkend beveiligingsbedrijf een “evidente uitzonderingscategorie”, zegt het kabinet. Daarom is het passend “deze uitzondering op wetsniveau te regelen”.


In de Tweede Kamer was op de uitzonderingspositie voor beveiligers aangedrongen door VVD, D66, PvdA en SGP na een oproep daartoe van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van bedrijven die zich bezighouden met beveiliging en beheersing van risico’s met betrekking tot personen, objecten en bedrijfsvoering.


Bron: De Nederlandse Veiligheidsbranche

85 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page