top of page

Meer festival, bezoekaantallen stabiliseert

De festivalsector schoot in 2018 voor het eerst door de grens van 1000 festivals. In totaal trokken in 2018 meer dan 1000 festivals 26,5 miljoen bezoekers. Dit is net iets minder dan vorig jaar, waardoor net als in 2017 het aantal festivalbezoeken iets is afgenomen. De toename van het aantal festivals is vooral toe te schrijven aan de groei van kleinere festivals (tot 10.000 bezoeken) waar grote festivals opnieuw een afname laten zien.


Uit de cijfers blijkt dat ondanks dat er meer vrij toegankelijke festivals zijn, het bezoek aan dit type festivals met ruim 5% afneemt. Het aantal entree-heffende festivals groeit ook, maar dat gepaard met een stijging van het bezoek met 8%. Het lijkt er dus op, dat er een verschuiving plaatsvindt van het bezoeken van vrij toegankelijke festivals, naar festivals waarvoor een ticket gekocht moet worden.


De meeste festivals vinden nog steeds plaats in Noord-Holland, maar Noord-Brabant vergroot haar marktaandeel (met name op kunst- en cultuurfestivals).


Bron: De Festivalmonitor 2019 (publicatie van Respons, in samenwerking met de Vereniging van Evenementenmakers) - via publicatie van De Nederlandse Veiligheidsbranche.


31 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page