top of page

Risicobeoordeling lachgas


Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) heeft een rapport gepubliceerd over de risico’s van lachgasgebruik. Op basis hiervan heeft de staatssecretaris van VWS Blokhuis aangekondigd dat hij een verbod wil op lachgas voor recreatief gebruik.Het gebruik van lachgas als roesmiddel neemt toe, aldus het CAM. In 2018 had 6,9% van de mensen van 18 jaar en ouder ooit lachgas gebruikt. De groep jongvolwassenen (tussen de 20 en 24 jaar) gebruikt het meest: 14,6% van hen gebruikte het in het afgelopen jaar.


Ook de meldingen van ernstige gezondheids­ incidenten nemen toe, zoals brandwonden en verlammings­ verschijnselen zoals een dwarslaesie. Volgens het CAM heeft lachgas gering tot matig effect op de openbare orde, omdat lachgas niet agressie­verhogend werkt. Het risico voor de verkeersveiligheid wordt wel hoog ingeschat.


Bron: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

24 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page