PHOTO-2020-05-31-11-47-54 3.jpg

Flexibel toezicht nodig?

Bel 040-2988985

Toezicht openbaar gebied

Overheidsinstellingen zoeken steeds vaker de samenwerking op met beveiligingsbedrijven, vanwege hun kennis en expertise in bepaalde thema's. Er zijn diverse raakvlakken waardoor met behulp van een multidisciplinaire aanpak een veel betere veiligheidszorg geleverd kan worden. Daarnaast kan een flexibele schil gecreëerd worden, waardoor snel op- en afgeschaald kan worden. We zetten daarom op regelmatige basis een select aantal medewerkers in, om de afdeling Toezicht & Handhaving van een gemeente te kunnen ondersteunen.

 

Het gaat hierbij voornamelijk om openbare ruimtes in een dorp of stad (pleinen, parken, woonwijken, enzovoorts), maar soms is onze expertise nodig in aandachtsgebieden zoals in de horeca. Op genoemde plaatsen is het vaak druk en is het de bedoeling dat er een extra oogje in het zeil wordt gehouden. Dat doen we in de vorm van sus-teams met extra aandacht voor contact en preventie.

Doelgerichte projecten
De inzet van politie is niet altijd de juiste oplossing. Zeker niet als het gaat om problemen die langer of dieper van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan hangjeugd welke intimiderend kunnen overkomen en/of overlast veroorzaken, aan onverwachte drukte op bepaalde plaatsen of aan overlast die in korte tijd is ontstaan en zich niet gemakkelijk lijkt op te lossen, zoals vernielingen van specifieke objecten (zendmasten, prullenbakken, auto's, etc) of in specifieke (doel)gebieden zoals industrieterreinen. 

In dit soort gevallen kan de gemeente een beroep op ons doen. Na een kort onderzoek en een inventarisatie, zetten we snel een team in om volgens een gedegen plan het probleem aan te pakken. Uiteraard worden al onze bevindingen gerapporteerd en kijken we samen naar een het beste vervolg. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat jongerenwerk of andere instanties worden ingeschakeld. 

Onze toezichthouders

Onze toezichthouders zijn sociaal communicatief vaardig, kunnen goed omgaan met verschillende soorten mensen en blijven altijd correct in de benadering naar anderen. Respect, begrip en beleefdheid vormen dan ook de basis voor de benadering en omgang met de doelgroep. Ze zijn opgeleid om met verschillende onregelmatigheden om te kunnen gaan en hebben een ruime ervaring met crowdcontrol, signaleren en rapporteren. Daarnaast zijn onze mensen in het bezit van een beveiligingsdiploma en gescreend door de Dienst Justis van de overheid. 

Bevoegdheden
Omdat onze werkzaamheden in het openbaar gebied plaatsvinden, worden we aangesteld als toezichthouder voor de openbaarde orde en belast met controle op naleving van de Algemene Plaatselijke Verodering. Alleen dan kunnen we in het openbare gebied werken. Deze bevoegdheden worden per gemeente afgegeven en vaak voor een langere periode, zodat we snel kunnen opschalen als dat nodig is. 

Strategie

Samen met de gemeente wordt een handhavingsstrategie opgesteld. Daarmee wordt de gewenste aanpak vastgelegd en dient het als richtlijn voor onze medewerkers. In de handhavingsstrategie wordt veel aandacht besteed aan laagdrempelig contact (en dus een laagdrempelige benadering), preventie en het verzamelen van informatie voor nadere analyse. Deze inzet draagt bij aan gedragsverandering. Niet om de boete te voorkomen, maar door bewustwording te creëren en de mindset van mensen aan te passen. 

Meer informatie?

Spreekt onze dienstverlening u aan en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Persoonlijk, transparant en betrouwbaar