top of page
PHOTO-2020-05-31-11-47-54 3.jpg

Flexibel toezicht nodig?

Bel 040-2988985

Toezicht openbaar gebied

111111.jpg
IMG_7710_edited_edited.jpg
IMG_6467.HEIC

Steeds vaker zoeken overheidsinstelling de samenwerking met beveiligingsbedrijven op en dat is niet gek, gezien onze kennis, expertise en de benodigde vaardigheden om onregelmatig en onder moeilijke omstandigheden te kunnen werken. Er zijn diverse raakvlakken tussen het publieke en private domein, waardoor met behulp van een multidisciplinaire aanpak een veel betere en bredere veiligheidszorg geleverd kan worden, omdat het beste van twee werelden gecombineerd worden en dat is terug te zien in aanvullende competenties. Bovendien kunnen wij vrij snel op- en afschalen, waardoor een flexibele schil ontstaat. Op structurele basis zetten we een select aantal medewerkers in, om de afdeling Toezicht & Handhaving van een gemeente te kunnen ondersteunen.

 

Het gaat hierbij voornamelijk om openbare ruimtes in een dorp of stad (pleinen, parken, woonwijken, enzovoorts), maar soms is onze expertise nodig in aandachtsgebieden zoals in de horeca. Op genoemde plaatsen is het vaak druk en is het de bedoeling dat er een extra oogje in het zeil wordt gehouden. Dat doen we in de vorm van sus-teams met extra aandacht voor contact en preventie. 

Doelgerichte projecten
De inzet van politie is niet altijd de juiste oplossing. Zeker niet als het gaat om problemen die langer of dieper van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan hangjeugd welke intimiderend kunnen overkomen en/of overlast veroorzaken, aan onverwachte drukte op bepaalde plaatsen of aan overlast die in korte tijd is ontstaan en zich niet gemakkelijk lijkt op te lossen, zoals vernielingen van specifieke objecten (zendmasten, prullenbakken, auto's, etc) of in specifieke (doel)gebieden zoals industrieterreinen. 

In dit soort gevallen kan de gemeente een beroep op ons doen. Na een kort onderzoek en een inventarisatie, zetten we snel een team in om volgens een gedegen plan het probleem aan te pakken. Uiteraard worden al onze bevindingen gerapporteerd en kijken we samen naar een het beste vervolg. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat jongerenwerk of andere instanties moeten worden ingeschakeld. 

Onze toezichthouders

Onze toezichthouders zijn sociaal communicatief vaardig, kunnen goed omgaan met verschillende soorten mensen en blijven altijd correct in de benadering naar anderen. Respect, begrip en beleefdheid vormen dan ook de basis voor de benadering en omgang met de doelgroep. Ze zijn opgeleid om met verschillende onregelmatigheden om te kunnen gaan en hebben een ruime ervaring met crowdcontrol, observeren, signaleren en rapporteren. Daarnaast zijn al onze mensen bekend met bestuursrecht, in het bezit van een beveiligingsdiploma en gescreend door de Dienst Justis van de overheid. 

Bevoegdheden
Omdat onze werkzaamheden in het openbaar gebied plaatsvinden, worden onze medewerkers aangesteld als toezichthouder voor de openbaarde orde en belast met controle op de aandachtsgebieden waarvoor onze mensen worden aangewezen, zoals bijvoorbeeld op de naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening. Alleen dan kan men in het openbare gebied werken. Deze bevoegdheden worden per gemeente afgegeven en vaak voor een langere periode, zodat we snel kunnen opschalen als dat nodig is. 

Strategie

Samen met een gemeente stellen w een handhavingsstrategie op. Daarmee wordt de gewenste aanpak vastgelegd en dient het als richtlijn voor onze medewerkers. In de handhavingsstrategie wordt veel aandacht besteed aan laagdrempelig contact (en dus een laagdrempelige benadering), preventie en het verzamelen van informatie voor nadere analyse. Deze inzet draagt bij aan (een vaak blijvende) gedragsverandering. Niet om de boete te voorkomen, maar door bewustwording te creëren en de mindset van mensen aan te passen. De boete is immers niet meer dan een middel en geen doel.

Meer informatie?

Spreekt onze dienstverlening u aan en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

bottom of page