top of page
code-verantwoordelijk-marktgedrag.jpg
Feda_2.jpeg

Verantwoordelijk Marktgedrag

FeDa Security Solutions tekent de "Code Verantwoordelijk Marktgedrag"

Op dinsdag 2 april 2019 hebben wij in Utrecht met diverse ondernemers de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Hiermee willen we onze kernwaarden extra kracht bijzetten. We ondersteunen dat we met elkaar (opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs) duurzame verankering op hoog niveau van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche (samengevat als: "verantwoordelijk marktgedrag") nastreven en belangrijk vinden. Hierbij is het samenspel van essentieel belang. We willen hiermee meer invulling geven aan kwaliteit, dan aan prijs, met extra aandacht voor de verschillende sociale belangen. 

Wat is "Code Verantwoordelijk Marktgedrag"

De Code biedt betrokken partijen een leidraad voor effectief marktgedrag. Het succes van de Code schuilt in het feit dat alle betrokkenen samen hun verantwoordelijkheid nemen voor het sociale aspect. Met de Code in de hand spreken we met elkaar af, om bij uitbesteding te letten op prijs én kwaliteit en dan in brede zin: "met inbegrip van het sociaal beleid".

 

Om te beginnen zet de opdrachtgever de toon. Die stelt de norm op voor kwaliteit, prijs en sociaal beleid. De opdrachtnemer vult dit aan en brengt dit in de praktijk in het licht van de inzet die van de medewerkers mag worden verwacht. Van alle betrokken marktpartijen wordt verwacht dat zij de Code onderschrijven en naar de geest ervan handelen. We erkennen daarmee dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding meer omvat, dan de economisch meest voordelige inschrijving. Bij een verantwoorde wijze van uitbesteden houden alle partijen oog voor het menselijke aspect. De Code doet een moreel appel op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om opdrachten sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. De Code levert daarvoor een uitgebalanceerd kader. En de Code voorkomt verstoringen. Zo heeft de Code zich in de praktijk bewezen als een pragmatisch instrument voor verantwoordelijk marktgedrag. Een instrument dat marktpartijen duurzaam meerwaarde biedt.

bottom of page